Những điều ước!

Một ngày Be bảo: Mẹ ơi sau này con lớn con muốn tham gia vào một cuộc thi … (Mẹ đang tập trung tối đa thính lực để xem con mình có tham vọng gì)… thi… ăn sườn… (oa oa oa…)

Một ngày Bum bảo: Giá như có cỏ bốn lá, Bum sẽ ước mình sẽ không bao giờ bị táo nữa (hic, bệnh muôn thưở, nghe thương quá)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s